Kurs wszechstronność stylowa

 1. KURS WSZECHSTRONNOŚC STYLOWA - uzyskanie klasy młodzieżowej - 20 godzin

   * dalsze doskonalenie techniki stylów pływackich
   * pływackie czucie wody - umiejętność wszechstronnego zachowania się w wodzie
   * samoasekuracja w wodzie
   * zdobucie umiejętności udzielania pierwszej pomocy tonącym
   * pływanie z piłką, chwyt, rzut, podanie, prowadzenie
   * regulacja wydechu podczas dłuższego przebywania pod wodą
   * pływanie w ubraniu i zdejmowanie rzeczy na głębokiej wodzie

Zajęcia

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu

Cena 160, - zł /10 gdzin
Stat