Kurs podstawowy

 1. KURS PODSTAWOWY- 20 godzin
  STRUKTURA NAUCZANIA DZIECI W WIEKU 5 - 16

   * oswajanie z wodą i czucie wody;
   - wyczuwanie oporu stawianego przez wodę
   - zabawy - w celu lepszego poznania środowiska wodnego
   * równowaga pozioma i pionowa w wodzie
   * otwieranie oczu pod wodą
   * skoki do wody
   * nauka oddechu w wodzie i bezdech pod wodą
   * nurkowanie
   * opanowanie podstawowych umiejętności ruchowych w wodzie
   * pływanie elementarne na piersiach i grzbiecie
   * przepłynięcie całej długości basenu - 25 m

  • dowolnym sposobem na piersiach
  • dowolnym sposobem na grzbiecie

Zajęcia

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Kurs kończy się egzaminem i dyplomem "Już pływam" Grupy dobierane są w kategoriach wiekowych

Cena kursu : 330, - zł, za 22 godz.(w tym 20 godz. w wodzie) (można płacić w ratach)
Stat