Inne


Wszystkie zajęcia grupowe (przy założeniu, że w grupie jest 6 do 8 osób);
 1. Kurs podstawowy dla dorosłych
  cena; 360,-zł/ 22 godz.(w tym 20h w wodzie)
 2. "Zajęcia korekcyjne
  cena; 150,-zł/10 godz.

 3. "Aqua-aerobik
  1h/tydzień – miesięczna opłata; 60,00 zł (płatne z góry)
  2h/tydzień – miesięczna opłata; 100,00 zł (płatne z góry)

 4. Rehabilitacja:
  1h zajęć – 40,00 zł (płatne na koniec miesiąca)
 5. "Zajęcia indywidualne
  1h zajęć – 50,00 zł (płatne na koniec miesiąca)

 6. "Kurs wakacyjny
  cena zależy od ilości osób

 7. Gimnastyka na sali : 1 X w tygodniu – poniedziałki g.18.30 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 ul.Piłsudskiego 18 w Myśliborzu
  1h zajęć (60 min.) – 10,00zł (płatne z góry)

Stat